Privacyreglement cliënten/klanten Yes4work

Inleiding

In het kader van onze zorg- en dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is daarbij dat we niet meer gegevens vastleggen dan nodig is voor de ondersteuning die we je bieden.

Yes4work is er voor verantwoordelijk dat dit gebeurt op een zorgvuldige, correcte wijze, en in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden (zoals bijvoorbeeld je naam, je adres, maar ook je telefoonnummer). Het verwerken van persoonsgegevens omvat alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen.

 

Welke gegevens verwerken we van je?

 • Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, etc.), contactgegevens (ook van jouw wettelijke vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens, gegevens over de zorg die je krijgt, medische en gedragsgegevens (voor zover relevant voor de zorg- en dienstverlening)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Toegediende medicatie (indien relevant)
 • Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld godsdienst, geaardheid,…) leggen wij niet vast tenzij dit nodig is voor de goede zorg- en dienstverlening of als jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Waarom verwerken wij gegevens van je?

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals;

 • Het bieden van goede zorg- en dienstverlening
 • Het verstrekken van informatie aan jou, aan jouw wettelijk vertegenwoordiger of aan andere organisaties
 • Het onderhouden van contacten met jou en
 • Het verrichten van administratieve handelingen

Daarnaast maken we een afweging voor welk doel we gegevens verwerken. Als dit doel anders is dan het bovenstaande, dan zullen we je hier vooraf over informeren en zo nodig om toestemming vragen.

Driestroom mag gegevens niet zomaar verwerken. De reden (in de wet heet dat de grondslag) dat we je gegevens verwerken kan zijn:

 • Je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van
 • Je hebt een overeenkomst met Yes4work afgesloten waarvoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is.
 • Er is sprake van een gerechtvaardigd belang voor ons dat wij na een zorgvuldige afweging belangrijker achten dan jouw eigen belang.
 • Er is sprake van een wettelijke plicht voor Yes4work om de persoonsgegevens te verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Yes4work heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken en te bewaren. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen.

Om je privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het (intern) gebruik van je persoonsgegevens zoveel mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie je gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dit regelen we bijvoorbeeld door middel van autorisaties in de geautomatiseerde systemen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet en regelgeving maar niet langer dan nodig.

Met wie delen we je gegevens?

We werken samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Het kan noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen met dienstverleners. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de vooraf afgesproken dienst. Het kan zijn dat we door de overheid of andere partijen wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te delen. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Jouw privacy rechten 

 • Het recht om toestemming in te trekken:

Heb je toestemming gegeven, dan heb je te allen tijde het recht je toestemming in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder een andere grondslag, je gegevens niet langer verwerken.

 • Het recht van inzage:

Op verzoek kunnen we je inzage geven in welke gegevens we van je verwerken en wat we ermee doen.

 • Het recht op rectificatie:

Zijn je persoonsgegevens niet correct? Dan kunnen we deze op jouw verzoek aanpassen. Het recht om vergeten te worden: 

 • Op je verzoek kunnen we je persoonsgegevens Hier zijn een aantal uitzonderingen op.
  Een verzoek om verwijdering nemen we in behandeling en wij zullen je dan ook laten weten of we je gegevens kunnen verwijderen en wat de gevolgen daar eventueel van zijn.
 • Het recht om gegevens over te (laten) dragen

Wanneer je dit wenst, dan zal Driestroom zich inspannen om deze gegevens zo passend mogelijk over te dragen naar andere personen of organisaties.

 • Gebruik maken van jouw privacy rechten

Wanneer je gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kun je een verzoek indienen bij de leidinggevende van je locatie.

 

Klacht of vraag indienen

Als je van mening bent dat Yes4work niet juist omgaat met jouw persoonsgegevens of als je hier vragen over hebt, kun je mailen met [email protected] of bellen met 06 – 82969277.

Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, zie onder klachtenregeling. Je kunt je klacht ook melden bij de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vacatures

GESPECIALISEERD BINNEN DE WERELD VAN DE ZORG

PERSOONLIJK BEGELEIDER

Persoonlijk begeleider in de GGZ 

Heb je ervaring met werken in de GGZ, maar wil je graag meer flexibiliteit en vrijheid in je werk? Of wil jij graag wat meer uren maken wanneer het jou uitkomt? Check dan onze vacature en kom werken via Yes4work als ZZP’er in de zorg! 

Wat kun je verwachten van werken via Yes4work? 

 • Werk waar én wanneer het jou uitkomt en plan dit makkelijk zelf in 
 • Doe ervaring op bij verschillende GGZ-instellingen en bouw zo jouw netwerk op 
 • Planning Zorg regelt jouw administratie zodat jij je volledig kunt focussen op het bieden van de beste zorg 
 • Ontvang boven op jouw persoonlijke uurtarief ook onregelmatigheidstoeslag en reiskostenvergoeding 

Persoonlijk Begeleiders bij Yes4work beschikken over onderstaande ervaring en competenties: 

 • Je hebt minimaal een relevant niveau 4 diploma in de zorg; 
 • Je hebt werkervaring binnen de GGZ; 
 • Je voert zelfstandig ADL werkzaamheden uit (pre); 
 • Je bent proactief en kunt zelfstandig werken, 

Over Yes 4 Work: 

Wij houden ons bezig met het leveren van de beste zorg op de meest uitdagende werkplekken. Wij werken samen met verschillende GGZ-ins Yes4work instellingen die op zoek zijn naar zorgprofessionals binnen diverse functies. Als ZZP’er bij heb jij de vrijheid om te kiezen welke opdrachten je wilt aannemen, zodat jij kunt doen wat je leuk vindt. 

Je bent zo volledig de baas over je eigen uren en diensten. Door de vele beschikbare opdrachten in de zorg heb je zelfs de mogelijkheid elke keer een nieuwe functie aan te gaan, of bij een andere opdrachtgever aan de slag te gaan. Dit zorgt voor leuke afwisseling in jouw werk. 

VERZORGENDE IG

Verzorgende IG

Voor onze opdrachtgevers in de regio Brabant en Gelderland zijn wij op zoek naar verzorgende IG kandidaten. Ben jij minimaal 16 uur per week beschikbaar en werk jij graag met verschillende doelgroepen? Beschik jij daarnaast over een afgeronde mbo-niveau 3 opleiding verzorgende IG of maatschappelijke zorg? Lees dan gauw verder.

Functieomschrijving:

Voor onze opdrachtgevers in de regio Brabant zijn wij op zoek naar verzorgende IG kandidaten. Jij geeft een onmisbare invulling aan de zorgbehoefte(n) van cliënten binnen de zorg. Natuurlijk heb je een hart voor de zorg en daarom wil jij je cliënten net dat beetje meer geven. Dit doe je samen met je collega’s op verschillende locaties.

Je levert dagelijks op verschillende locaties zorg aan cliënten in hun dagelijkse leven aan de hand van de opgestelde zorgplannen van de organisatie voor de cliënt. Je levert zorg in de thuissituatie of je werkt een dienst binnen een zorginstelling. Dit betekent dat iedere werkdag er voor jou anders uitziet en dat je telkens nieuwe mensen ontmoet!

Tijdens een dienst ben je altijd gekoppeld aan een collega die je ondersteunt. 

Voor de verzorgende IG kandidaten zijn wij op zoek naar kandidaten die minimaal 16 uur per week beschikbaar zijn.


Wat verwachten wij van jou:

Je beschikt over een afgeronde mbo-niveau 3 opleiding verzorgende IG of maatschappelijke zorg.

Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar.

Je hebt werkervaring met de doelgroep.

Je voert zelfstandig (lichte en zware) ADL werkzaamheden uit.

Je bent proactief.

Je werkt zelfstandig.


Wat krijg je daarvoor terug:

Een zelfstandige functie voor zzp’ers.

Mogelijkheid om als uitzendkracht aan de slag te kunnen.

Een afwisselende baan.

Reiskostenvergoeding.

Wanneer je als zzp’er werkt via Yes4work verzorgen wij voor jou de administratie.

Een groot netwerk met andere GGZ-instellingen.

 Over Yes4work : 

Wij houden ons bezig met het leveren van de beste zorg op de meest uitdagende werkplekken. Wij werken samen met verschillende GGZ-instellingen die op zoek zijn naar zorgprofessionals binnen diverse functies. Als zzp’er bij Planning Zorg heb jij de vrijheid om te kiezen welke opdrachten je wilt aannemen, zodat jij kunt doen wat je leuk vindt. 

Je bent zo volledig de baas over je eigen uren en diensten. Door de vele beschikbare opdrachten in de zorg heb je zelfs de mogelijkheid elke keer een nieuwe functie aan te gaan, of bij een andere opdrachtgever aan de slag te gaan. Dit zorgt voor leuke afwisseling in jouw werk.

Ook is er een mogelijkheid om op uitzendbasis aan de slag te gaan binnen Yes4work!

HELPENDE/HELPENDE PLUS IN DE GGZ

HELPENDE/HELPENDE PLUS IN DE GGZ

Heb je ervaring met werken in de GGZ, maar wil je graag meer flexibiliteit en vrijheid in je

werk? Of wil jij graag wat meer uren maken wanneer het jou uitkomt? Check dan onze

vacature en kom werken via Yes4work als zzp’er in de zorg!

VERPLEEGKUNDIGE

Verpleegkundige in de GGZ

Heb je ervaring met werken in de GGZ, maar wil je graag meer flexibiliteit en vrijheid in je werk? Of wil jij graag wat meer uren maken wanneer het jou uitkomt? Check dan onze vacature en kom werken via Planning Zorg als ZZP’er in de zorg!

Wat kun je verwachten van werken via Yes4work?

Werk waar én wanneer het jou uitkomt en plan dit makkelijk zelf in

Doe ervaring op bij verschillende GGZ-instellingen en bouw zo jouw netwerk op

Yes4work regelt jouw administratie zodat jij je volledig kunt focussen op het bieden van de beste zorg

Ontvang bovenop jouw persoonlijke uurtarief ook onregelmatigheidstoeslag en reiskostenvergoeding

Verpleegkundigen bij Planning Zorg beschikken over onderstaande ervaring en competenties:

Je beschikt minimaal over een MBO niveau 4 opleiding verpleegkunde;

Je hebt werkervaring binnen de GGZ;

Je bent bevoegd om verpleegtechnische handelingen uit te voeren;

Je bent proactief en kunt zelfstandig werken

Over Yes 4 Work

Wij houden ons bezig met het leveren van de beste zorg op de meest uitdagende werkplekken. Wij werken samen met verschillende GGZ-instellingen die op zoek zijn naar zorgprofessionals binnen diverse functies. Als ZZP’er bij Yes4work heb jij de vrijheid om te kiezen welke opdrachten je wilt aannemen, zodat jij kunt doen wat je leuk vindt.

Je bent zo volledig de baas over je eigen uren en diensten. Door de vele beschikbare opdrachten in de zorg heb je zelfs de mogelijkheid elke keer een nieuwe functie aan te gaan, of bij een andere opdrachtgever aan de slag te gaan. Dit zorgt voor leuke afwisseling in jouw werk.

HERSTELCOACH SKJ GEREGISTREERD

Herstelcoach SKJ geregistreerd

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een herstelcoach. Ben jij minimaal 24 uur per week beschikbaar en werk jij graag met jonge mensen in de leeftijd tussen 16 en 27 jaar? Beschik jij daarnaast over een relevante hbo-opleiding afgerond met diploma (Social Work, SPH, Pedagogiek, HBO-V)?

Functieomschrijving

Je bent een regisseur met een hands-on mentaliteit voor onze jeugdige cliënten met (ernstige) psychiatrische en eventueel verslavingsproblematiek. Je helpt ze weer om mee te doen in de maatschappij, en gaat uit van hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dit alles vertaal je, met de cliënt, in een herstelplan. Voor jou zijn kleine signalen al genoeg om de juiste acties in gang te zetten. Het is belangrijk dat je patronen herkent en het gedrag kunt duiden. Maar je weet ook dat je niet alles tegelijk kunt aanpakken en dus zorg je voor afbakening.

Van tijd tot tijd reflecteer je met de cliënt over je samenwerking, het herstelplan en het hele begeleidingsproces. Wil je niet alleen werken, bij onze opdrachtgever werk je altijd samen. Je schakelt hulp in waar nodig. En omdat je het waardevol vindt dat de omgeving bijdraagt aan het herstel van de cliënt, nu en in de toekomst, ondersteun je vaak zowel de cliënt als de mensen uit de directe omgeving.

Je bent dus een netwerker en andere mensen werken graag met jou samen. Je treedt op als verbinder in de wijk zodat de cliënt hier weer contacten gaat leggen en meedoet. Je adviseert betrokkenen over regelingen, handelswijzen en de voortgang van het herstelproces. Daarnaast ben je ook een uithangbord van onze opdrachtgever. Je kunt de organisatie vertegenwoordigen en weet wat er speelt. En natuurlijk ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de maatschappij. Want jou ontgaat echt niets.

Wat verwachten wij van jou:

Je hebt een relevante hbo-opleiding afgerond met diploma, met naam: Social Work, SPH, Pedagogiek, HBO-V;

SKJ geregistreerd of de bereidheid om dit op korte termijn te halen. (Bij gelijke geschiktheid hebben geregistreerde kandidaten de voorkeur);

Ervaring in de psychiatrie;

Je bent een team-speler;

Rijbewijs B en een vervoersmiddel is een pre.

Wat krijg je daarvoor terug:

Een dienstverband bij een werkgever ………………………………………..

Een open en informele sfeer met heel veel ruimte voor jouw ontwikkeling;

Je contract is 24-32 uur per week en geldt voor een periode van minimaal 1 jaar. We hebben de intentie om je overeenkomst met ons te verlengen;

Niet standaard nachtdiensten draaien. Daar hebben we een apart team voor;

Uitnodigingen voor een jaarlijks superleuk teamuitje;

Een werktelefoon, -tablet of -laptop die je ook thuis mag gebruiken.

Over Yes4work :

Wij houden ons bezig met het leveren van de beste zorg op de meest uitdagende werkplekken. Wij werken samen met verschillende GGZ-instellingen die op zoek zijn naar zorgprofessionals binnen diverse functies. Als zzp’er bij Yes4work heb jij de vrijheid om te kiezen welke opdrachten je wilt aannemen, zodat jij kunt doen wat je leuk vindt.

× Hoe kan ik je helpen?